Rezumate

Termen limită de depunere 20 Septembrie

Condiții de redactare

Rezumatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Limba oficială de desfăşurare a manifestării este limba română, iar textul imaginilor proiectate (slide) va fi în limba engleză;

Rezumatele se vor trimite online folosind butonul de mai jos
Pentru incarcarea abstractelor sunt necesare datele de contact ale primului autor. Dacă abstractul are mai mult de un autor vă rugăm să menţionaţi numele autorilor în textul abstractului.
Fiecare secţiune a formularului de incarcare online a rezumatelor este obligatorie şi trebuie completată.
Durata unei prezentări orale va fi de 8 minute + 2 minute rezervate discuţiilor

Editare în limba română şi engleză
Editare într-un fişier Word, Times New Roman, font 12pt, spațiu între rânduri 1.0
Maximum 1500 de caractere
Titlu, autori, primul autor subliniat, clinica de provenienţă sau unitatea medicală căreia îi aparţin
Date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă, prim-autor
Vor fi acceptate maximum 2 rezumate pentru fiecare prim-autor

Termen limită de depunere 20 Septembrie